וועד מקומי    א'- ה'
טלפון   
פקס 

וועד אגודה
פקס

רב"ש - ארז שור  
מים וביוב - דודה סנדר
סופר דורון
מרפאת צופית
פקס
מוקד הזמנת תורים

דואר צופית                  
א', ג', ה'
ב'
בתי ספר
בית חינוך צופית
בית חינוך עמי אסף

כללי                                          
מועצה אזורית דרום השרון
שרות פסיכולוגי מועצה אזורית

8:00 - 13:00
09-7443001  
09-7443002 

09-7601172
09-7409846  

057-7710150 
050-5565925 
09-7602743 
09-7483101
09-7443788  
2700*

09-7410263
8:30-12:00
15:30-17:00

09-7481272   
09-7451333/4/5/6/7


03-9000500
09-7480303 

טלפונים חיוניים