ישיבות ועד - סיכומי פגישות 2017

ישיבות ועד - סיכומי פגישות 2016

ישיבות ועד - סיכומי פגישות 2015

file-upload2, file-upload, page, document, upload, paper
file-upload2, file-upload, page, document, upload, paper
file-upload2, file-upload, page, document, upload, paper

פרוטוקול
ישיבת ועד
??

file-upload2, file-upload, page, document, upload, paper

פרוטוקול
ישיבת ועד
10.11

פרוטוקול
ישיבת ועד
22.12