ישיבות ועד - סיכומי פגישות 2017

ישיבות ועד - סיכומי פגישות 2016

ישיבות ועד - סיכומי פגישות 2015

פרוטוקול
ישיבת ועד
2.2.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
1.3.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
3.5.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
5.4.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
10.3.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
14.4.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
6.1.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
5.5.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
10.11

פרוטוקול
ישיבת ועד
22.12

פרוטוקול
ישיבת ועד
30.11.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
21.7.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
6.9.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
25.10.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
7.6.16