20.2
29.4
12.6
3.9
25.11

2016

תמונות מחיי המושב ... גן חיים בכיף

2.1
7.2
17.3
24.5
חשיפת השלטים - 11.12

2015

2014

19.1
5.12
4.6
21.12
 5.5

2013

27.1
23.8
17.5
16.3
 15.4
11.2
28.12
25.5
24.3
 25.4
 3.8

2012