בשלהי שנות העשרים של המאה העשרים, התארגנה קבוצת משקיעים יהודים מצפון אמריקה, ביזמת חיים וייצמן ואחרים ורכשה 1,000 דונם לצורך הקמת ''פרדס גן חיים''. בראשית שנות השלושים, החליטה קבוצה של פועלים ב''פרדס גן חיים'' להתארגן לגרעין התיישבותי אשר יעבה את רצף ההתיישבות היהודית בין כפר סבא לכפר הערבי טירה.

באמצעות כספי הפיצויים שקיבלו מפרדס גן חיים, רכשו שטח של 250 דונם בסמוך ל"פרדס גן חיים". השטח חולק ל- 25 חלקות של כעשרה דונם כל אחת. בחודש אוגוסט 1935 הונחה אבן הפינה למושב העובדים "גן חיים". בטקס השתתפו כל חברי ארגון גן חיים, הבעלים והפועלים מהמשקים השכנים ומוזמנים ממוסדות הציבור.

וזה נוסח המגילה שהונחה ביסוד הבניין:
"בשנת חמשת אלפים שש מאות תשעים וחמש לבריאת העולם ביום עשרים וששה  לחודש מנחם אב ןביום ה לקונגרס הציוני הי"ט אחרי צפיה של שנים הונחה אבן הפינה ל- 25 הבתים של "ארגון פועלי גן חיים" (ע"ש ח. וייצמן) במקום הזה. מגילה זו תהיה לעד עולם למאמץ של ציבור עובדים להתאחז בקרקע ולהצמד למקורות יצירה ראשוניים ולהערכת העזרה שהוגשה על ידי ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י והסתדרות הפועלים החקלאים, הקרן הקיימת לישראל וחברת גן חיים לביצוע מפעל זה שיהיה אבן חדשה בבניין ביתנו הלאומי במולדת הקמה לתחיה."

בחודש מאי 1936 נכנסו ראשוני המתיישבים לבתיהם היפים, הלבנים והחלו לפתח את משקיהם. ברקע ליוו אותם קולות ירי מכיוון מיסקי וטירה שבישרו על תחילת מאורעות 1936-1939. במהלך השנים התרחב המושב באופן הדרגתי. בשנת 1949, שנת העלייה הגדולה, קלט המושב 20 משפחות עולים רובם מרומניה שהתיישבו במקום במסגרת ''ההרחבה''. בראשית שנות התשעים החלו להיבנות ''שיכוני הבנים'' במטרה להרחיב את המושב ולאפשר לבני המושב המעוניינים בכך להקים בו את ביתם. כיום מונה המושב 59 נחלות וכ- 75 בתי תושבים. ומעבד כ- 1470 ד' של שטחים חקלאיים. המושב מעניק לתושביו איכות חיים נהדרת, במרחק דקת נסיעה מכפ"ס ועשרים דקות מתל אביב. תושבי המושב נהנים מחיי חברה פעילים ושירותים מוניציפאליים מצוינים בסביבה חקלאית פעילה.

תחילת ההתיישבות - 1936

גן הילדים בבית רבינוביץ'

היסטוריה