וועד מקומי
טלפון                                09-7443001
פקס                                  09-7443002
 

וועד אגודה                        09-7601172
פקס                                 09-7409846 

רב"ש - שחר אוהד            050-7633496   
מים וביוב - דודה סנדר      
050-5565925 

סופר דורון                        09-7602743
מרפאת צופית                  09-7483101
פקס                                09-7443788
מוקד הזמנת תורים           2700*
דואר צופית                      09-7410263      

בית חינוך צופית               
09-7481272   
בית חינוך עמי אסף          09-7451333
                                        
מ. א. דרום השרון             
03-9000500
שרות פסיכולוגי                09-7480303  

טלפונים חיוניים