וועד מקומי
טלפון                              09-7443001
פקס                               09-7443002
 

וועד אגודה                      09-7601172
פקס                               09-7409846 

רב"ש - ארז שור              057-7710150   
מים וביוב - דודה סנדר    
050-5565925 

סופר דורון                       09-7602743
מרפאת צופית                 09-7483101
פקס                               09-7443788
מוקד הזמנת תורים         2700*
דואר צופית                    09-7410263      

בית חינוך צופית             
09-7481272   
בית חינוך עמי אסף        09-7451333
                                        
מ. א. דרום השרון          
03-9000500
שרות פסיכולוגי             09-7480303  

טלפונים חיוניים