ישיבות ועד מקומי - 2017

ישיבות ועד מקומי - 2016

ישיבות ועד - סיכומי פגישות 2015

פרוטוקול
ישיבת ועד
2.2.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
1.3.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
3.5.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
5.4.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
10.3.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
14.4.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
6.1.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
5.5.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
10.11.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
22.12.15

פרוטוקול
ישיבת ועד
6.10.15

file-upload2, file-upload, page, document, upload, paper

פרוטוקול
ישיבת ועד
21.7.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
6.9.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
25.10.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
7.6.16

פרוטוקול
ישיבת ועד
30.11.16

ישיבות ועד מקומי - 2018

פרוטוקולים ישיבות ועד מקומי