גן חיים
ישיבת ועד
30.11.16

גן חיים
ישיבת ועד
25.10.16

גן חיים
ישיבות
ועד מקומי
2016

גן חיים
ישיבת ועד
10.11.15

גן חיים
ישיבת ועד
22.12.15

גן חיים
ישיבות
ועד מקומי
2015

פרוטוקולים ישיבות ועד מקומי